skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Τοποθεσία και Υλικοτεχνική Υποδομή

Τοποθεσία

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στεγάζεται και λειτουργεί σε τρία αυτόνομα διώροφα κτήρια, στη βορειοδυτική πλευρά της πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους περιμετρικά γύρω από αίθριο, μέσα σε ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον. Επίσης χρησιμοποιεί τις αίθουσες διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα στο συγκρότημα Διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου. Τέλος στα κτήρια του Τμήματος υπάρχουν χώροι υποδοχής η Γραμματεία και τα γραφεία Διοίκησης, το γραφείο Προέδρου, τα γραφεία διδασκόντων και λοιπού προσωπικού, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες Σεμιναρίων καθώς και οκτώ χώροι Εργαστήριων - Σπουδαστηρίων μεταπτυχιακών φοιτητών ή μεταδιδακτορικών ερευνητών, τα οποία υποστηρίζουν την έρευνα του Τμήματός. Αρχικά στεγάστηκε σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή των Περιβολιών, ενώ τον Μάρτιο του 1998 μεταφέρθηκε στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή του Γάλλου Ρεθύμνου Κρήτης, όπου στεγάζονται όλες οι Σχολές με έδρα το Ρέθυμνο.

Πανεπιστημιούπολη

Η Πανεπιστημιούπολη απλώνεται σε έκταση 1.400 στρεμμάτων στην περιοχή Γάλλου του Δήμου Ρεθύμνου (3 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης) που βρίσκεται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου, προς στην πλευρά της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά, σε υψόμετρο 195 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας και η έκτασή της είναι 4,5 χμ2. Η γεωγραφική της θέση έχει άνετη πρόσβαση με την ιστορική και τουριστική πόλη του Ρεθύμνου. Συνολικά τα κτίρια καλύπτουν έκταση 30.000 τ.μ., να σημειωθεί ότι από το 2009 λειτουργούν στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου και τα νέα Διδακτήρια της Φιλοσοφικής Σχολής, σε έκταση 2.332 τ.μ.

Η Πανεπιστημιούπολη εκτείνεται σε μία περιοχή με αξιοσημείωτη χλωρίδα και πανίδα, στοιχείο που εξασφαλίζει τη δυνατότητα επαφής με το φυσικό περιβάλλον, σε συνθήκες πνευματικής ηρεμίας, για προσηλωμένη και απερίσπαστη διδασκαλία ή φοιτηση για σπουδές. Πρόκειται για περιοχή με μεσογειακό κλίμα, με πλούσια χλωρίδα και με αντιπροσωπευτικούς τύπους βλάστησης της Κρήτης. Η ίδια περιοχή έχει, επιπλέον, φιλοξενήσει διαχρονικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως προέκυψε από την επιφανειακή έρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, πριν από την κατασκευή των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. Επίσης υπάρχει ο Βοτανικός Κήπος που αποτελεί χώρο εκπαίδευσης και έρευνας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής διοργανώνει Προγράμματα Εκπαίδευσης για μαθητές και κοινό.

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, αλλά και οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν και την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης συνολικής έκτασης 5.500 τ.μ. στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, άριστα οργανωμένη και με πλούσια συλλογή βιβλίων, περιοδικών και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.

Εξοπλισμός Αιθουσών

Καθεμία αίθουσα διαθέτει φωτισμό (φυσικό και τεχνητό),κλιματισμό και κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας όπως προβολείς οθόνης υπολογιστή (projectors) και μικρόφωνα -ηχεία, αλλά και άλλα εποπτικά μέσα όπως – τηλεόραση – video - Φορητά Διαφανοσκόπεια - Προβολέας Διαφανειών (Slide Projectors) - Προβολέας Βιβλίων. Επίσης υπάρχουν πίνακες μαρκαδόρου, έδρα, φωριαμοί, καθίσματα φοιτητών. Για την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας το Τμήμα διαθέτει φορητούς υπολογιστές και βιντεοπροβολείς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τα μέλη του Τμήματος.

Υποδομή Τ.Π.Ε.

Υπάρχει σύγχρονη ενσύρματη δικτυακή υποδομή που διασύνδεει όλα τα κτίρια του Τμήματος με το υπόλοιπο Πανεπιστήμιο και με το Διαδίκτυο. στους χώρους του τμήματος, Σε κάθε μέλος του Τμήματος παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας, υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN), καθώς και ενοποιημένες υπηρεσίες τηλεφωνίας μεταξύ του πανεπιστημίου και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Η ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο φτάνει το 1Gbps (Gigabit per second) και παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.), ενώ όλοι οι υπολογιστές του Τμήματος συνδέονται σε τοπικό δίκτυο με στατικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις πρωτοκόλου Διαδικτύου (I.P.), για λόγους ελέγχου και ασφαλείας.

Στα Αμφιθέατρα και σε μερικούς χώρους του Τμήματος λειτουργεί δίκτυο ασύρματης πρόσβασης (Wi-Fi). Η υπηρεσία ασύρματης δικτύωσης προσφέρεται δωρεάν τόσο για τους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος. Η πρόσβαση στην υπηρεσία για τους αλλοδαπούς φοιτητές ή διδάσκοντες είναι δυνατή μέσω της επιλογής του ασύρματου δικτύου eduroam με χρήση των Υπηρεσιών Καταλόγου του Ιδρύματος.

Εργαστήρια και Αίθουσες Ειδικών Χρήσεων

Τόσο οι φοιτητές όσο και το προσωπικό του Τμήματος έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα εργαστήρια και στις Αίθουσες Ειδικών Χρήσεων που καλύπτουν εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες.

Το Τμήμα διαθέτει Φωτοθήκη (Φωτογραφικό Αρχείο), Εκπαιδευτικές Συλλογές (Βυζαντινή Συλλογή και Προϊστορική Συλλογή) και άλλους εργαστηριακούς χώρους με εξοπλισμό αρχαιολογικής έρευνας (π.χ. μικροσκόπια) αλλά και εξοπλισμό συσκευών ανάγνωσης μικροδιαφανειών (Microfilm Readers) για τις Εκπαιδευτικές εργασίες του εργαστηρίου βιβλιογραφικής και αρχειακής τεκμηρίωσης. Επίσης διαθέτει το «Σπίτι του Τομέα Αρχαιολογίας & Ιστορίας Τέχνης», ένα αναστηλωμένο κτίριο στην παλιό πόλη του Ρεθύμνου που στεγάζει το εργαστήριο συντήρησης αρχαιολογικού υλικού από τις Πανεπιστημιακές ανασκαφές. Στο χώρο αυτό πραγματοποιούνται τμήμα της διδασκαλίας και της πρακτικής άσκησης των φοιτητών καθώς επίσης και διαλέξεις, συνέδρια και εκδηλώσεις του Τμήματος.

Επίσης όλα τα εργαστήρια διαθέτουν ικανό αριθμό θέσεων εργασίας με προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ οργανωμένη αίθουσα υπολογιστών βρίσκεται στο Εργαστήριο Υπολογιστών της Φιλοσοφικής Σχολής της Πανεπιστημιούπολη, που βρίσκεται σε αίθουσα στα διδακτήρια της Φιλοσοφικής σχολής. Η αίθουσα διαθέτει υπολογιστές που είναι προσβάσιμοι από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων που απαιτούν υπολογιστή και την πρακτικής άσκηση.

Εργαστηριακοί χώροι, που διαθέτουν και θέσεις εργασίας υπολογιστών

Όλοι οι χώροι διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, που δίνουν την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί είτε σε αποσπώμενα μέσα και στους εξυπηρετητές αρχείων (file servers). Παράλληλα, τα εργαστήρια διαθέτουν εκτυπωτές μεγάλων δυνατοτήτων, τεχνολογίας τύπου laser, οι οποίοι είναι επίσης προσπελάσιμοι μέσω δικτύου. Τέλος, τα εργαστήρια διαθέτουν περιφερειακά όπως, σαρωτές, ψηφιοποιητές μεγάλης ανάλυσης και συσκευές εγγραφής ψηφιακών δίσκων (DVD).

Τέλος, υπάρχει Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων, η οποία πληροί τους όρους για υποστήριξη όλων των εξ αποστάσεως διοικητικών διαδικασιών (π.χ. εκλογές μελών ΔΕΠ, υποστήριξη διατριβών, συνεδρίαση συλλογικών οργάνων κλπ).

Λογισμικό Πληροφορικής και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Οι υπολογιστές των εργαστηρίων φιλοξενούν λογισμικό για επεξεργασία κειμένου, φύλλα υπολογισμών, παρουσιάσεις, καθώς και εξειδικευμένο λογισμικό για τις ανάγκες των μαθημάτων του Τμήματος, ενώ παράλληλα παρέχουν τη δυνατότητα για διαδικτυακές υπηρεσίες (π.χ. on-line βάσεις δεδομένων και αναζητήσεις στον παγκόσμιο ιστό web).

Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας χρησιμοποιείται το συστημα ηλεκτρονικής μάθησης, E-Learn που φιλοξενεί υλικό των μαθημάτων του Τμήματος και είναι προσβάσιμο από όλους τους φοιτητές. Για την πρόσβαση σε αυτό πρέπει χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των Υπηρεσιών Καταλόγου του Πανεπιστημίου Κρήτης.