skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Φυσιογνωμία Τμήματος

Φυσιογνωμία τμήματος

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί ως αυτόνομο Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης από το ακαδημαϊκό έτος 1983-1984 (ΦΕΚ 48/15-4-1983). Σκοπός του: η διδασκαλία και η έρευνα της εξέλιξης των ανθρωπίνων κοινωνιών με τις μεθόδους της ιστορίας και αρχαιολογίας. Η έμφαση δίνεται στις κοινωνίες που έδρασαν στον ελλαδικό χώρο, αντικείμενο όμως της διδασκαλίας και της έρευνας είναι επίσης η ιστορία και η τέχνη των άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Τμήμα διαθέτει τον παλαιότερο στην Ελλάδα ανεξάρτητο Τομέα Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών. Έχει επίσης την ευθύνη ενός αριθμού αρχαιολογικών ερευνών, από τις οποίες η μεγαλύτερη είναι η ανασκαφή στο χώρο της Αρχαίας Ελεύθερνας.

Μεταξύ των προσωπικοτήτων που συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Τμήματος θα πρέπει να αναφερθεί ιδιαίτερα ο Νίκος Σβορώνος, ένας από τους μεγαλύτερους έλληνες ιστορικούς του 20ού αιώνα. Η πρόθεση των πρωτεργατών του Τμήματος ήταν να προσεγγίσει η έρευνα και η διδασκαλία της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα τα θεωρητικά και μεθοδολογικά πρότυπα των πιο έγκυρων ξένων Πανεπιστημίων. Στη στελέχωση του Τμήματος συνέβαλαν και άλλοι ιστορικοί και αρχαιολόγοι με καινοτόμες για την εποχή τους επιστημονικές αντιλήψεις, ανάμεσα στους οποίους ο τ. καθηγητής της αρχαιολογίας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Ιωαννίνων Αντώνης Α. Ζώης και ο καθηγητής Νεότερης Ιστορίας Βασίλης Κρεμμυδάς, ο οποίος υπήρξε ένα από τα πρώτα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Όσον αφορά τη διδασκαλία, δύο από τις σημαντικές καινοτομίες που εισήγαγε το πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ήταν η θέσπιση όλων των μαθημάτων ως υποχρεωτικών κατ' επιλογή και η υποχρέωση των διδασκόντων να μην επαναλαμβάνουν ένα θέμα που δίδαξαν πριν την πάροδο δυο ετών, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό στους φοιτητές μεγάλη ποικιλία θεμάτων και πολλαπλές δυνατότητες επιλογών.

Το Τμήμα λειτουργεί με βάση τη διαφάνεια, τη συλλογικότητα και το σεβασμό προς τις δημοκρατικές διαδικασίες και ό,τι προάγει και καλλιεργεί τις επιστήμες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, με συνέπεια και με υψηλά επιστημονικά κριτήρια.

Στην 35ετή παρουσία του έχει απονείμει μέχρι σήμερα (Σεπτέμβριος 2018) 2.336 Πτυχία, 403 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης και έχει ονομάσει 87 Διδάκτορες, ενώ έχει αξιολογηθεί από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) το 2010 ως έχον όλες τις προϋποθέσεις να αναγνωριστεί ως Κέντρο Αριστείας (Δείτε εδώ την έκθεση  αξιολόγησης της εξωτερικης επιτροπής).

Εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι

Το Τμήμα έχει στόχο να εξοικειώσει το φοιτητή με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στους επιστημονικούς χώρους της ιστορίας και της αρχαιολογίας με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η διδασκαλία και η έρευνα στο Τμήμα γίνεται μέσα από όλο το σύγχρονο φάσμα θεματικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Το Τμήμα πραγματοποιεί αρχαιολογικές έρευνες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ελληνικής προϊστορίας και των ιστορικών χρόνων. Ο φοιτητής του Τμήματος που ειδικεύεται στην Αρχαιολογία εκπαιδεύεται στις μεθόδους πεδίου με τη συμμετοχή του στις πανεπιστημιακές ανασκαφές στην Αρχαία Ελεύθερνα, τη νήσο Γαύδο, τα Ροδαφνίδια της Λέσβου και το Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου, καθώς και στην επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία της Κρήτης, ενώ στο φοιτητή που ειδικεύεται στην Ιστορία δίνονται ευκαιρίες να ασκηθεί στο χώρο των ιστορικών αρχείων. Το Τμήμα διενεργεί επίσης σε ετήσια βάση επιτόπιες ασκήσεις των φοιτητών σε μουσεία, μνημεία και πινακοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επαγγελματικοί στόχοι

Το Τμήμα προετοιμάζει το φοιτητή για την επαγγελματική του ένταξη σε ένα ευρύ πεδίο εργασιακών επιλογών στην Ελλάδα και το εξωτερικό: διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σταδιοδρομία στους επαγγελματικούς χώρους ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, στα ερευνητικά ιδρύματα, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα μουσεία, τις πινακοθήκες και γενικότερα τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και την τέχνη. Επιπλέον τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών του Τμήματος επιτρέπουν στον απόφοιτο να διεκδικεί με επιτυχία εργασία και σε πολλούς άλλους τομείς, όπου είναι απαραίτητη η αναλυτική ικανότητα, η συνθετική κριτική σκέψη και ο σωστός χειρισμός της γλώσσας.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ερευνητική ειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο απόφοιτος του Τμήματος έχει τα ουσιαστικά και τυπικά εφόδια να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Τμήμα προσφέρει πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, ενώ προσφέρει και πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στην Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης.

(πατήστε πάνω στα γνωστικά αντικείμενα για αναλυτική πληροφόρηση):