skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Οδηγίες νέων φοιτητών και φοιτητριών - Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μια πρώτη εικόνα των σπουδών σας και σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τα πρώτα σας βήματα ως πρωτοετής φοιτητής ή φοιτήτρια!


Εγγραφές πρωτοετών

Οι νεοεισαχθέντες ακαδημαϊκού έτους πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις προθεσμίες, δηλαδή για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας https://eregister.it.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας. Πληροφορίες, για τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ: Εγγραφές πρωτοετών.


Υποδοχή και ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος

Στην αρχή κάθε ακαδημαικου ἐτους γίνεται η εκδήλωση για την  υποδοχή και ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος. Για το ακαδημαικο έτος 2018-2019 θα γίνει την: Δείτε στις ανακοίνωσεις


Οργάνωση Σπουδών - Προσφερόμενα μαθήματα - Ωρολόγιο Σπουδών

Ενημερωθείτε για το:

Επίσης δείτε τα παρακάτω:


Σύμβουλοι Σπουδών

O Σύμβουλος Σπουδών, φροντίζει να πληροφορήσει του φοιτητές για κάθε ζήτημα που αφορά τις σπουδές τους, και κυρίως την οργάνωση και λειτουργία του γενικού και ατομικού Προγράμματος Σπουδών. Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν πριν από τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Περισσότερα εδώ: http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/undergraduate-studies/academic-advisors/academicadvisor.html.


Δηλώσεις Μαθημάτων Εξαμήνου

Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του τμήματος συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώσουν την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο και συγχρόνως να δηλώσουν τον ελάχιστο αριθμό των απαιτούμενων μαθημάτων.Οι δηλώσεις γίνονται εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, με ηλεκτρονική υποβολή, μέσω της εφαρμογής StudentsWeb (οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο / Internet, με τους αποκλειστικούς  κωδικούς που σας εχουν δοθεί απο την Γραμματεία μόνο για την εφαρμογή αυτή). Περίοδος δηλώσεων μαθημάτων: Δείτε στις ανακοίνωσεις

Δείτε εδώ:  Οδηγίες ανανέωσης εγγραφής - δηλώσεων μαθημάτων


Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικός λογαριασμός

Mε την εγγραφή των φοιτητών στη γραμματεία του τμήματος τους λαμβάνουν οδηγίες για την απόκτηση του προσωπικού τους ηλεκτρονικού λογαριασμού. Ακολουθώντας τις οδηγίες αυτές μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://myaccount.uoc.gr, μέσω της οποίας έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν  και να διαχειριστούν τον λογαριασμό τους, και να ορίσουν αρχικά και να αλλάζουν τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης-password, όσες φορές επιθυμούν ακόμα στην περίπτωση που τον χάσουν

Ε ν ε ρ γ ο π ο ί η σ η   Λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ

(ΠΡΟΣΟΧΗ: γίνεται την επόμενη ημέρα μετά την εγγραφή και παραλαβή αριθμού μητρώου)

Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση έχετε και τον κωδικό πρόσβασης (password), που δημιουργήσατε εσείς. Με το ζευγάρι Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης (Username-Password) θα έχετε πλέον πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης,  (Προσοχή: ως username πληκτρολογείτε όλη την ιδρυματική διεύθυνση σας email, δηλ. θα είναι μορφής: "iaΧΧΧΧ@ia.uoc.gr").

 Έτσι έχετε πλέον σύνδεση με το:

  • Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: https://elearn.uoc.gr,
  • Ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) του Π.Κ. «Ucnet-WWW», http://www.wifi.uoc.gr,
  • Δίκτυο απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN), για εξ αποστάσεως χρήση της Βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία) από εξωτερικά δίκτυα πρόσβασης (π.χ. ADSL),
  • Σύστημα αίτησης φοιτητικής ταυτότητας: http://academicid.minedu.gov.gr,
  • Σύστημα παραγγελίας - διανομής συγγραμμάτων του προγράμματος σπουδών,ΕΥΔΟΞΟΣ, https://service.eudoxus.gr/student/.

Δείτε οπωσδήποτε εδώ: Χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες


Διαδικασία για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου

Οι φοιτητές/-τριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ιστοσελίδα: http://academicid.minedu.gov.gr. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι μαζί και Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). Στους φοιτητές παρέχεται έκπτωση στη τιμή εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών, ατμοπλοϊκών, κλπ, μέσων μαζικής μεταφοράς, όταν μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας, για όλο το ακαδημαϊκό έτος, με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση μειωμένου κομίστρου έως και την 31η Οκτωβρίου, με την επίδειξη της Βεβαίωσης εγγραφής τους και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.


Διαδικασία Διανομής Συγγραμμάτων

Όλοι οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα, έχουν, υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα δωρεάν επιλογής και προμήθειας συγγραμμάτων, (π.χ. διδακτικά βιβλία, πανεπιστημιακές σημειώσεις) για κάθε ένα από τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα, που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου, όπως αυτά προβλέπονται από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών τους. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμόν Φ.1/76244/Β3 (ΦΕΚ 957/τεύχος Β'/30-6-2010), η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (eudoxus.gr).

Δείτε εδώ: Oδηγίες χρήσης του συστήματος "Εύδοξος" για φοιτητές/-τριες


 Φοιτητική Μέριμνα

Σίτιση: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει τη δυνατότητα να προσφέρει δωρεάν σίτηση σε φοιτητές. Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στο Φοιτητικό Εστιατόριο που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη. Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν ένα χαμηλό ποσό για πλήρες μενού (πρωινό, γεύμα, δείπνο).

Περισσότερα εδώ: http://www.merimna.uoc.gr/index.php/paroxes/sitisi.

Στέγαση: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει τη δυνατότητα να στεγάσει δωρεάν φοιτητές στη Φοιτητική Εστία που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη.

Περισσότερα εδώ: http://www.merimna.uoc.gr/index.php/paroxes/stegash.

Οι αιτήσεις για σίτιση ή/και στέγαση γίνονται ηλεκτρονικά. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα βρείτε εδώ:

Hλεκτρονικές αιτήσεις (για δωρεάν σίτιση/στέγαση)

Πληροφορίες: Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου, Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, email: f.merimna-reth@admin.uoc.gr, Τηλ.: 28310-77946-7,77729. 


Προσοχή: Δυνατότητα για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για δωρεάν σίτιση / στέγαση / πάσο, θα έχουν οι πρωτοετείς φοιτητές, αφού ενεργοποιήσουν μετά την εγγραφή τους, τον ιδρυματικό λογαριασμό τους και αποκτήσουν email και κωδικό πρόσβασης.


Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Η καταβολή ετήσιου στεγαστικού επιδόματος ύψους χιλίων Ευρώ (1.000 €) καθιερώθηκε από το ακαδ. έτος 2003-2004 και χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία αίτησης. Να σημειωθεί ότι χορηγείται για όλους τους φοιτητές μιας οικογένειας, εφ’ όσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή της κύριας κατοικίας τους και για τόσα έτη όσα και τα έτη σπουδών του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του. Η φοίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό σπουδών που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής έχει περάσει επιτυχώς στα μισά τουλάχιστον των μαθημάτων που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος των δύο προηγούμενων αντίστοιχων εξαμήνων ή του προηγούμενου έτους σπουδών, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής. Σε σχέση με τις ημερομηνίες υποβολής δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών καθορίζονται με τη σχετική Υπουργική Απόφαση Υ.Α Αριθ. 2.19525/0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β’ 21.02.2013) και  ΚΥΑ 140832/Ζ1/25-82017 (ΦΕΚ 2993Β΄/31-8-2017).

Περισσότερα εδώ: ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (1000€) ΕΤΟΥΣ 2017


Υγειονομική περίθαλψη φοιτητών

Οι φοιτητές δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και φαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία Ηρακλείου και Ρεθύμνου καθώς και στα Κέντρα Υγείας των δύο νομών, εάν δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα ασφαλιστικό φορέα και εφόσον είναι κάτοχοι του Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης Φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Περισσότερα εδώ:http://www.merimna.uoc.gr/index.php/paroxes/ygeionomiki-perithalpsh.


Διαδικασία αξιολόγησης του Μαθήματος/ Διδασκαλίας

Δείτε εδώ: Πληροφοριακό έντυπο ΜΟ.ΔΙ.Π. (ΜΟνάδας ΔΙασφάλισης Ποιότητας) Π.Κ.

Η διαδικασία χειρόγραφης/ ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Μαθήματος/ Διδασκαλίας διεξάγεται από το Τμήμα. Θα προσκληθείτε να συμμετάσχετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για όλα τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο που θα σας υποδειχθεί από το Τμήμα. Περισσότερα εδώ: https://www.modip.uoc.gr/sites/default/files/files/info-modip 202014-15b.pdf.


Υποτροφίες, βραβεία και έπαινοι

Υπάρχει πληθώρα ευκαιριών για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αναζητούν υποτροφίες και άλλες μορφές χρηματοδότησης για τις σπουδές τους, οι οποίες προσφέρονται τόσο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, όσο και από άλλους δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς ελληνικούς ή ξένους οργανισμούς, φορείς και κληροδοτήματα.

Τα βραβεία συνήθως συνίστανται σε γραπτό τιμητικό δίπλωμα και σε χορήγηση εφάπαξ ποσού για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών που πολλές φορές αφορά μόνο στην αγορά επιστημονικών βιβλίων ή και εξοπλισμού του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή,

Οι υποτροφίες αφορούν σε οικονομική ενίσχυση που δίνεται ως δωρεά, για τα δίδακτρα ή/και για τη διαβίωση κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος των σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα:

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει προχωρήσει στη θέσπιση ή σύσταση μέσω κληροδοτημάτων και δωρεών των ακόλουθων υποτροφιών:

Επίσης στο Π.Κ λειτουργεί το Γραφείο Διασύνδεσης της Δ.Α.ΣΤΑ., για περισσότερες πληροφορίες.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί: 1) εφάπαξ υποτροφία σε φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις: α. εισαγωγής στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  β. επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος 2) υποτροφίες σε πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

To Υπουργείο Παιδείας αναρτά πληροφορίες για υποτροφίες που προκηρύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στην ιστοσελίδα Υποτροφίες / Κληροδοτήματα και στην παλαιότερη εδώ.

 Τέλος έχει αναρτήσει ΟΔΗΓΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (επικαιροποίηση το 2013).


Κινητικότητα Φοιτητών στο εξωτερικό

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος Erasmus+/ Δια βίου μάθηση.

Περισσότερα εδώ: http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/collaborations/erasmussocrates.


Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Η υπηρεσία του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών (ΣΚΦ) αφορά σε θέματα στήριξης σε φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και στους Φοιτητές ΑμεΑ. Περισσότερα εδώ:http://skf.uoc.gr.

Φοίτηση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις ή άτομων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμΕΕΑ).


Κεντρική Βιβλιοθήκη

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, αλλά και οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες των σπουδών τους, την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης συνολικής έκτασης 5.500 τ.μ. στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, άριστα οργανωμένη και με πλούσια συλλογή βιβλίων, περιοδικών και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.Απαραίτητη για κάθε νέο χρήστη της Βιβλιοθήκης είναι η εγγραφή του, προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα δανεισμού του υλικού της. Η εγγραφή γίνεται αφού ο χρήστης παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια για τη βασική χρήση της Βιβλιοθήκης και τις υπηρεσίες της. Εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται  καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Σεμινάρια Ρεθύμνου.


Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ρεθύμνου

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ρεθύμνου βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου και προσφέρει στους φοιτητές, στους εργαζόμενους και στο διδακτικό προσωπικό τη δωρεάν δυνατότητα άθλησης, σε ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον. Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα οργάνων καρδιο- αναπνευστικής και μυϊκής ενδυνάμωσης και λειτουργεί καθημερινά από τις 14:30 μέχρι τις 20:00.

Περισσότερα εδώ:http://www.uoc.gr/studies-at-uni/athletics-gen/sport-uoc.html.

Για τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες του Γυμναστηρίου χρειάζεται απλώς μια ιατρική βεβαίωση και μια φωτογραφία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε να δείτε στο: http://www.gymreth.blogspot.com.


Συνήγορος του φοιτητή

O Συνήγορος του φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Περισσότερα εδώ: http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/Tmima/synigorostoufoititi/synigoros.html.


Αναβολή Στράτευσης αρρένων φοιτητών

Οι άρρενες φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δικαιούνται αναβολής στράτευσης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η αναβολή κατάταξης χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 28ου έτους. Με την εγγραφή του, ο φοιτητής προσκομίζει στο αρμόδιο Στρατολογικό γραφείο Πιστοποιητικό Εγγραφής που χορηγεί η Γραμματεία του Τμήματος. Επίσης ο φοιτητής οφείλει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του να προσκομίσει Πιστοποιητικό Σπουδών για διακοπή της αναβολής του.


Ολοκλήρωση Σπουδών

Ο φοιτητής/φοιτήτρια ολοκληρώνει τις σπουδές του και ανακηρύσσεται πτυχιούχος, όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα του προγράμματος Σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών και πιστωτικών μονάδων.

Απονομή Πτυχίου - Ορκωμοσία

Ο τίτλος σπουδών (πτυχίο) χορηγείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή (τελευταία εξεταστική).

Ο βαθμός του τίτλου σπουδών  (πτυχίου) συνάγεται από το μέσο όρο των βαθμών σε όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Ο βαθμός πτυχίου κλιμακώνεται σε: "Άριστα" από 8,50 μέχρι 10, "Λίαν Καλώς" από 6,50 έως 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου) και "Καλώς" από 5 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου).

Παράρτημα Διπλώματος – Diploma Supplement (DS)

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που επισυνάπτεται στον τίτλο του πτυχίου και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών.

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ενιαίο για όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας - Transcript of Records (ToR)

Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας  χρησιμοποιείται για να τεκμηριώσει την επίδοση του φοιτητή με την απαρίθμηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων / μαθημάτων που  έχει παρακολουθήσει, τις πιστωτικές μονάδες που έχει συσσωρεύσει και τον βαθμό  που του έχει απονεμηθεί αντίστοιχα μέχρι την περίοδο που το ζητά.


Ανακήρυξη πτυχιούχων

Φοιτητής/-τρια που ολοκληρώνει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανακηρύσσεται πτυχιούχος την ημέρα που πρωτοκολλείται η τελευταία βαθμολογία του. Στη συνέχεια οφείλει μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται κάθε φορά να υποβάλλει στη Γραμματεία αίτηση ορκωμοσίας προκειμένου να συμπεριληφθεί στην επόμενη τελετή ορκωμοσίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου


Φοιτητική Ιδιότητα

H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή του φοιτητή στο Τμήμα και χάνεται αυτόματα με τη λήψη του πτυχίου

  • Φοιτητής/-τρια έχει δικαίωμα να ζητήσει αναστολή της φοίτησής του, εφ' όσον για αρκετό διάστημα θα αδυνατεί να σπουδάζει, παραδίδοντας ταυτόχρονα την φοιτητική του ταυτότητα, το δελτίο ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου και το φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης. Κατά το διάστημα τα αναστολής, ο φοιτητής χάνει αυτόματα την φοιτητική ιδιότητα την οποία και επανακτά, τα αυτόματα, με την αίτησή του για διακοπή τα αναστολής.
  • Το διάστημα αναστολής της φοίτησης δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης, ούτε ως κατά τον υπολογισμό του ελαχίστου χρόνου που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου, ούτε ως προς τον υπολογισμό του μεγίστου χρόνου για τη διατήρηση των δικαιωμάτων φοιτητικής μέριμνας.

Πληροφορίες φοίτησης

Η Γραμματεία διατηρεί προσωπικό φάκελο για κάθε φοιτητή/-τρια, συμβατικά και ηλεκτρονικά, στον οποία καταχωρούνται: α) οι τίτλοι και τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν κατά την εγγραφή, β) αντίγραφα πιστοποιητικών, ή βεβαιώσεων, που χορηγήθηκαν, γ) τυχόν υποτροφίες, ή βραβεία, που έχουν απονεμηθεί, ή πειθαρχικές ποινές, που έχουν επιβληθεί και δ) η βαθμολογία κάθε μαθήματος που εξετάστηκε ο φοιτητής. Το περιεχόμενο του φακέλου αποτελεί προσωπικό δεδομένο και είναι προσιτό μόνο στον Πρόεδρο, στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, στα μέλη της Γραμματείας και στον ενδιαφερόμενο.

Πληροφορίες για στοιχεία των φοιτητών (προσωπικό μητρώο, πορεία φοίτησης, βαθμολογίες, προσέλευση) δεν δίνονται τηλεφωνικά και σε καμία περίπτωση σε τρίτο πρόσωπο.


Αναβολή μαθημάτων

Για τυχόν μη πραγματοποίηση μαθήματος ή αναπλήρωση του γίνεται με ευθύνη αποκλειστικά του διδάσκοντος του μαθήματος και ενημέρωση των φοιτητών (με ανακοίνωση στο διαδίκτυο ή πίνακα ανακοινώσεων ή προφορικά σε προηγούμενο μάθημα) .