skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Σειρά Ρίθυμνα

«Ubi dubium ibi libertas - Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλα Φαράκλα», επιμέλεια: Χρήστος Λούκος, Ναπολέων Ξιφαράς, Κλεάνθη Πατεράκη, εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2009.

Ρίθυμνα 1, Κόσσυβα Αγγελική, «Η παρουσία Κρήτης και Ανατολής στην Ετρουρία: γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδος», 1998.

Ρίθυμνα 2, Ξιφαράς Ναπολέων, «Η κατάληψη του χώρου στην Πρωτογεωμετρική και Γεωμετρική Κρήτη», 1998.

Ρίθυμνα 3, Τσατσάκη Νίκη, «Η πρωτογεωμετρική και γεωμετρική κεραμική στην Κρήτη: κατανομή-εισαγωγές-εξαγωγές-διακίνηση-επιδράσεις», 1998.

Ρίθυμνα 4, Φαράκλας Νικόλας, «Θήβαι. Μνημειακή τοπογραφία», 1998.

Ρίθυμνα 5, Χατζηπαναγιώτη Μαρία, «Επιτύμβιες στήλες στα κλασικά αγγεία», 1998.

Ρίθυμνα 6, Φαράκλας Νικόλας, Κατάκη Έφη, Κόσσυβα Αγγελική, Ξιφαράς Ναπολέων, Παναγιωτόπουλος Εμμανουήλ, Τασούλας Γιώργος, Τσατσάκη Νίκη, Χατζηπαναγιώτη Μαρία, «Οι επικράτειες των αρχαίων πόλεων της Κρήτης», 1998.

Ρίθυμνα 7, Νούτσου Μαρίνα, «Τα αρχαϊκά εναέτια της Αθηναϊκής Ακρόπολης (Μυθολογική και Πολιτική Ερμηνεία)», 2001.

Ρίθυμνα 8, Βελιδάκη Αντιγόνη, Φαράκλας Νικόλας, «Ο κένταυρος στην Πρώιμη Ελλάδα. Μορφή-Περιεχόμενο-Σημασιοδοτήσεις», 2001.

Ρίθυμνα 9, Φαράκλας Νικόλας, «Η γεωπολιτική οργάνωση της Πελοποννησιακής Αχαΐας», 2001.

Ρίθυμνα 10, Μουλλού Δωρίνα, «Τεχνητός εσωτερικός φωτισμός στην Ελλάδα από τον 12ο ως τον 8ο αιώνα π.Χ.», 2002.

Ρίθυμνα 11, Χριστοπούλου-Αλεφάντου Βάσω, «Πλαστική παραγωγή των Μέσων Ελληνιστικών Χρόνων στη δημοκρατία της Ρόδου», 2002.

Ρίθυμνα 12, Ποσάντζης Δημήτρης, «Αρχαιότητες και Τύπος. Το παράδειγμα της «Καθημερινής» 1945-1967», 2002.

Ρίθυμνα 13, Φαράκλας Νικόλας (εκδ.), «Κοίλα χάλκινα αγάλματα κλασικών χρόνων», 2003.

Ρίθυμνα 14, Χριστοφιλοπούλου Αναστασία, «Ερυμνοί οικισμοί στην Κρήτη των Σκοτεινών Αιώνων. Μια κριτική ματιά στις προτάσεις ερμηνείας της οργάνωσης του χώρου», 2003.

Ρίθυμνα 15, Σκουνάκη Ιουλία, Πέππας Γιώργος, «Εικονογραφικά προγράμματα δημόσιων κτηρίων», 2003.

Ρίθυμνα 16, Μητάκη Εύα, «Η χαλκουργία στην Κρήτη κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου», 2003.

Ρίθυμνα 17, Οικονόμου Σταυρούλα, «Χρυσά και αργυρά επιστόμια», 2003.

Ρίθυμνα 18, Μπάλλα Φωτεινή, «Η Κορινθία. Από την πτώση των Μυκηναϊκών Βασιλείων ως το πέρας της διακυβέρνησης των Κυψελιδών», 2003.

Ρίθυμνα 19, Φαράκλας Νικόλας, «Για την Εσπερία Λοκρίδα», 2004.

Ρίθυμνα 20, Μπακανδρίτσου Ανδριανή, «Ερέχθειον. Αρχιτεκτονική μορφή και λατρευτικός χαρακτήρας», 2004.

Ρίθυμνα 21, Ξιφαράς Ναπολέων, «Οικιστική της Πρωτογεωμετρικής και Γεωμετρικής Κρήτης. Η μετάβαση από τη ‘μινωική’ στην ‘ελληνική’ κοινωνία», 2004.

Ρίθυμνα 22, Τσατσάκη Νίκη, «Μετρολογική προσέγγιση της κεραμικής από την Κνωσό. Υπομινωική έως ανατολίζουσα περίοδος», 2004.

Ρίθυμνα 23, Πατεράκη Κλεάνθη, «Το ανατολικό εναέτιο του ναού του Δία στην Ολυμπία», 2005.

Ρίθυμνα 24, Μαχαίρα Μαρία, «Αρχαϊκή και Κλασική Αγορά των Αθηνών», 2005.

Ρίθυμνα 25, Σκουνάκη Ιουλία, «Πρώιμες λατρείες του Απόλλωνα. Η Απολλώνια Τριάδα», 2005.

Ρίθυμνα 26, Φαράκλας Νικόλας, Χριστοπούλου Βάσω, Λαγαμτζής Ιωάννης, Νούτσου Μαρίνα, Χατζηδοπαυλάκη Έλενα, «Για την Εσπερία Λοκρίδα», 2005.