skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης στον Αρχαίο Μεσογειακό Κόσμο

α/α

Ονοματεπώνυμο

Θέμα

Ακαδημαϊκό Έτος Απονομής Τίτλου

Υπεύθυνος Καθηγητής

1

Κατάκη Ευθυμία

Η γέννηση της μεγάλης πλαστικής στην Κρήτη, μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα.

1994-1995

Νικόλας Φαράκλας

2

Κόσσυβα Αγγελική

Προϊόντα ανατολικής προέλευσης στην Κρήτη και οι αντιστοιχίες τους με ανάλογα σύνολα στην Ετρουρία κατά τη Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδο.

1994-1995

Νικόλας Φαράκλας

3

Ξιφαράς Ναπολέων

Η κατάληψη του χώρου στην Πρωτογεωμετρική και Γεωμετρική Κρήτη.

1994-1995

Νικόλας Φαράκλας

4

Τασούλας Γεώργιος

Μυθολογικές παραστάσεις στα κρητικά νομίσματα των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων.

1994-1995

Νίκος Σταμπολίδης

5

Τσατσάκη Νίκη

Η κεραμική της Κρήτης κατά την πρωτογεωμετρική και γεωμετρική περίοδο.

1994-1995

Νίκος Σταμπολίδης

6

Χατζηπαναγιώτη Μαρία

Παραστάσεις επιτυμβίων στηλών στα αγγεία 8ου-4ου π.Χ. αι.

1994-1995

Νίκος Σταμπολίδης

7

Γιαπιτζόγλου Κωνσταντίνος

Η κατάληψη του χώρου στην ευρύτερη περιοχή της Κνωσού κατά τους ιστορικούς χρόνους.

1997-1998

Θανάσης Καλπαξής

8

Λαγαμτζής Ιωάννης

Ο επιθετικός οπλισμός στην Κρήτη από τα μετανακτορικά έως τα αρχαϊκά χρόνια.

1997-1998

Νίκος Σταμπολίδης

9

Νούτσου Μαρίνα

Αρχαϊκές πώρινες εναέτιες συνθέσεις από την Ακρόπολη.

1997-1998

Νικόλας Φαράκλας

10

Βελιδάκη Αντιγόνη

Οι σημασιοδοτήσεις του Κενταύρου στην πρώϊμη ελληνική Τέχνη.

1998-1999

Νικόλας Φαράκλας

11

Ιωσήφ Δέσποινα

Δαιμονικές παρουσίες στη ζωή των πρώτων ασκητών της Αιγύπτου.

1999-2000

Δημήτρης Κυρτάτας

12

Καλογεράκη Στυλιανή

Κοσμήματα (και χρυσοχοΐα) στην Κρήτη από το 1200 έως το 600 π.Χ.

1999-2000

Νίκος Σταμπολίδης

13

Μανουσέλης Στυλιανός

Όψεις της ηθικής της καθημερινής ζωής στον Επίκτητο και τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα.

1999-2000

Δημήτρης Κυρτάτας

14

Βλασόπουλος Κωνσταντίνος

Η προσέγγιση του Μ. Ι. Φίνλευ στην οικονομική και κοινωνική ιστορία της αρχαιότητας: συμπληρώσεις, τροποποιήσεις, υπερβάσεις.

2000-2001

'Αννα Μίσιου

15

Θεοδώρου Βασιλική

Ρητορική και Ιστορία: Οι αναφορές στα Περσικά και τον Πελοποννησιακό πόλεμο.

2000-2001

'Αννα Μίσιου

16

Κουτσιρίμπα Χαρίκλεια

Η συμβολή των Αττικών Ρητόρων στη μεταβίβαση μιας ιστορικής παράδοσης για την αθηναϊκή ηγεμονία του 5ου αιώνα στην αθηναϊκή κοινωνία της εποχής τους.

2000-2001

'Αννα Μίσιου

17

Μίμινου Ανθή

Ακραίες μορφές γυναικείου ασκητισμού στην Ύστερη Αρχαιότητα.

2000-2001

Δημήτρης Κυρτάτας

18

Χριστοπούλου Βασιλική

Πλαστική παραγωγή των μέσων ελληνιστικών χρόνων στη δημοκρατία της Ρόδου.

2000-2001

Νίκος Σταμπολίδης

19

Αγγελόπουλος Παναγιώτης

Ο νέος Ασκληπιός: Αλέξανδρος ο Αβωνοτειχίτης το μαντείο του και το κοινό του.

2001-2002

Δημήτρης Κυρτάτας

20

Γουναρά Γραμματική

Ασκητισμός των γυναικών και κοινωνία της Ύστερης Αρχαιότητας: Η περίπτωση της Οσίας Μακρίνης.

2001-2002

Δημήτρης Κυρτάτας

21

Κορδατζάκη Γεωργία

Μελέτη τεχνολογίας και προέλευσης κεραμικής από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα. Συνδυασμένη εφαρμογή μακροσκοπικής-μικροσκοπικής εξέτασης και μικροανάλυσης της κεραμικής ύλης.

2001-2002

Ίρις Τζαχίλη

22

Μητάκη Ευαγγελία

Η χαλκουργία στην Κρήτη κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.

2001-2002

Νίκος Σταμπολίδης

23

Μίχα Νίκη

Ο Συμεών Στυλίτης ως πάτρωνας στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της Συρίας του 4ου-5ου αι. μ.Χ.

2001-2002

Δημήτρης Κυρτάτας

24

Μουλλού Θεοδώρα

Τεχνητός εσωτερικός φωτισμός. 12ος-8ος αιώνας π.Χ..

2001-2002

Νικόλας Φαράκλας

25

Οικονόμου Σταυρούλα

Χρυσά και αργυρά επιστόμια.

2001-2002

Νικόλας Φαράκλας

26

Παρασκευαΐδης Στέφανος

Η αυτοπυρπόληση του Περεγρίνου: αντίκτυπος και κοινωνικές προεκτάσεις.

2001-2002

Δημήτρης Κυρτάτας

27

Ποσάντζης Δημήτριος

Τα αρχαιολογικά άρθρα της εφημερίδας "Καθημερινή" από το 1947 ως το 1967.

2001-2002

Νικόλας Φαράκλας

28

Τζαγκαράκη Γεωργία

Το σχίσμα του δονατισμού: Παρουσίαση και σχολιασμός της σύγχρονης βιβλιογραφίας.

2001-2002

Δημήτρης Κυρτάτας

29

Τσαγράκης 'Αγγελος

Τελετές διάβασης στην ανδρική ηλικία στην Αττική.

2001-2002

Θανάσης Καλπαξής

30

Τσέλιος Θωμάς

Η επεξεργασία του χαλκού κατά την Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού στην κεντρική Κρήτη.

2001-2002

Ίρις Τζαχίλη

31

Χριστοφιλοπούλου Αναστασία

Ερυμνοί οικισμοί στην Κρήτη των σκοτεινών αιώνων: Μία κριτική ματιά στις προτάσεις ερμηνείας της οργάνωσης του χώρου.

2001-2002

Νικόλας Φαράκλας

32

Ψαρουδάκη Μαρία

Οι χριστιανοί ενώπιον των ρωμαϊκών θεαμάτων: οι απόψεις των εκκλησιαστικών πατέρων και οι συμπεριφορές των πιστών από τον δεύτερο έως τον τέταρτο αιώνα.

2001-2002

Δημήτρης Κυρτάτας

33

Αθανασάκη Αικατερίνη

Η άσκηση της πολιτικής εξουσίας από τη σκοπιά των υπηκόων το 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ. στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

2002-2003

Δημήτρης Κυρτάτας

34

Αντωνάτος Παύλος

Το μέλι στο προϊστορικό Αιγαίο. Μια συγκριτική διεπιστημονική προσέγγιση.

2002-2003

Κατερίνα Κόπακα

35

Βασιλάκης Νικόλαος

Ένταξη και οργάνωση της Αρχαίας Αγοράς στις πόλεις της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

2002-2003

Νικόλας Φαράκλας

36

Βασιλείου Αλέξανδρος

Αρχαίες θέσεις στην Εύβοια.

2002-2003

Νικόλας Φαράκλας

37

Γούλα Ελένη

Κέντρα ανταλλαγών στην κεντρική Κρήτη του 9ου και 8ου αιώνα π.Χ.: σταθμοί εμπορίου και κέντρα, ή δημιουργοί, παραγωγής αντικειμένων εμπνευσμένων από την Ανατολή.

2002-2003

Νίκος Σταμπολίδης

38

Κοντοπούλου Γεωργία

Ηθικο-κοινωνικές προσεγγίσεις στη γυναικεία εργασία την κλασική εποχή.

2002-2003

Αναστασία Σεργίδου

39

Λανάρας Βενέδικτος

Αποθέσεις θεμελίωσης στο Προϊστορικό Αιγαίο. Η περίπτωση του Ακρωτηρίου.

2002-2003

Ίρις Τζαχίλη

40

Μπαλλά Φωτεινή

Η Κορινθία από την πτώση των Μυκηναϊκών βασιλείων έως το τέλος της διακυβέρνησης των Κυψελιδών.

2002-2003

Νίκος Σταμπολίδης

41

Χετζογιαννάκη Νεκταρία

Τοπογραφία νεκροταφείων και τάφων, σε σχέση με τους οικισμούς της Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη.

2002-2003

Κατερίνα Κόπακα

42

Δικαιάκος Παναγιώτης

Περίοικοι και περιοικίδες πόλεις της Λακωνίας.

2003-2004

'Αννα Μίσιου

43

Μιχαηλίδου Βλασία

Δημοκρατικές διαβουλεύσεις στην Αθήνα στο έργο του Ηρόδοτου.

2003-2004

'Αννα Μίσιου

44

Μπακανδρίτσου Ανδριανή

Ερέχθειο. Αρχιτεκτονική μορφή και λατρευτικός χαρακτήρας.

2003-2004

Νικόλας Φαράκλας

45

Μπότση Μαρία-Βενετία

Μικρογραφικά αγγεία: μια παραμελημένη αρχαιολογική ενότητα. Παραδείγματα από την Ανατολική Κρήτη της Εποχής του Χαλκού.

2003-2004

Κατερίνα Κόπακα

46

Παπαδόπουλος Φώτης

Η κώμη Φιλωτερίδα Θεμίστου μερίδος στον Αρσινοϊτη νομό.

2003-2004

'Αννα Μίσιου

47

Πατεράκη Κλεάνθη

Το ανατολικό εναέτιο του ναού του Δία στην Ολυμπία: προτάσεις αποκατάστασης και ερμηνείας.

2003-2004

Νικόλας Φαράκλας

48

Περάκη Ελένη

Πληθυσμιακές ενδείξεις μέσα από την οικιστική οργάνωση στην Ανατολική Κρήτη της 2ης χιλιετίας π.Χ.

2003-2004

Κατερίνα Κόπακα

49

Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος

Σχέσεις Μυκηναίων και Χετταίων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.

2004-2005

Ίρις Τζαχίλη

50

Ηλιάκης Μιχάλης

Ο βασιλιάς Ξέρξης Α΄ και η απαρχή της παρακμής της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών.

2004-2005

'Αννα Μίσιου

51

Μαυρουδή Νεκταρία

Προσεγγίσεις της οικιακής αρχιτεκτονικής στην Κρήτη κατά τη Νεοανακτορική περίοδο. Το παράδειγμα του Σπιτιού ΙΙ στον Πετρά Σητείας.

2004-2005

Κατερίνα Κόπακα

52

Μαχαίρα Μαρία

Αρχαϊκή και κλασική Αγορά των Αθηνών. Μια συγκριτική μελέτη.

2004-2005

Νικόλας Φαράκλας

53

Μπουγάτσου Ιωάννα

Οικιστική της Σάμου και Ικαρίας από τους σκοτεινούς ως τους ρωμαϊκούς χρόνους.

2004-2005

Νίκος Σταμπολίδης

54

Παπαδοπούλου Μαργαρίτα

Όπλα στις μυκηναϊκές ταφές της Πελοποννήσου.

2004-2005

Ίρις Τζαχίλη

55

Πατεράκη Μαρία

Γεωμετρικά ανθρωπόμορφα χαλκά ειδώλια από την Ολυμπία.

2004-2005

Νικόλας Φαράκλας

56

Πέππας Γεώργιος

Εικονογραφικά προγράμματα θησαυρών: οι θησαυροί των Σιφνίων και των Αθηναίων στους Δελφούς.

2004-2005

Θανάσης Καλπαξής

57

Σκουνάκη Ιουλία

Η Απολλώνια Τριάδα και ο μαντικός χαρακτήρας του Δελφικού Απόλλωνα στους πρώιμους ιστορικούς αιώνες.

2004-2005

Νικόλας Φαράκλας

58

Συρογιάννη-Μαρκαντωνάτου Αλεξάνδρα

Ασκληπιεία και αντίστοιχα ιδρύματα κλασικών και ελληνιστικών χρόνων στη νοτιοανατολική Στερεά και βορειοανατολική Πελοπόννησο.

2004-2005

Θανάσης Καλπαξής

59

Τζιλιγκάκη Ελένη

Αρχαϊκή αρχιτεκτονική της Κρήτης.

2004-2005

Θανάσης Καλπαξής

60

Χαραλαμπίδης Δημήτριος

Πύργοι, φυλάκεια και φρυκτωρίες της Ν. Κέας από την αρχαϊκή έως την ελληνιστική περίοδο.

2004-2005

Νίκος Σταμπολίδης

61

Χρυσοβιτσάνος Γεράσιμος

Οι αποικίες της Κορίνθου στις αιτωλοακαρνανικές ακτές.

2004-2005

Νικόλας Φαράκλας

62

Ζωγραφάκη Βασιλική

Η θρησκευτική ζωή στην Ανατολική Κρήτη από τα αρχαϊκά χρόνια έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Επιγραφικές μαρτυρίες.

2005-2006

Νίκος Σταμπολίδης

63

Κάτσικα Αικατερίνη

Μεσοελλαδικά ταφικά σύνολα και η συνάρτησή τους με οικισμούς στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.

2005-2006

Ίρις Τζαχίλη

64

Μανίκη Αθηνά

Η ταφική πρακτική του εγχυτρισμού στο Αιγαίο την πρώιμη Εποχή του Χαλκού: το παράδειγμα του Ακρωτηρίου στη Θήρα.

2005-2006

Ίρις Τζαχίλη

65

Σαρατσιώτης Νικόλαος

Ταφικά κτίσματα της Μεσσηνίας στην Εποχή του Χαλκού. Μια τυπολογική ανάλυση.

2005-2006

Ίρις Τζαχίλη

66

Σταματάκης 'Αγγελος

Προσέγγιση στις διατροφικές συνήθειες της Κλασικής Αθήνας υπό το πρίσμα της οικονομίας και της δημόσιας υγιεινής.

2005-2006

'Αννα Μίσιου

67

Αρετάκη Κωνσταντίνα

Τα σπήλαια στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της Ανατολικής και Κεντρικής Κρήτης στη Νεολιθική Εποχή.

2006-2007

Nένα Γαλανίδου

68

Βαρουχάκης Βασίλης

"Μινωική θρησκεία". Kριτική προσέγγιση μιας θεωρητικής κατασκευής του 19ου και 20ού αιώνα.

2006-2007

Κατερίνα Κόπακα

69

Γιαννοπούλου Κυριακή

Νεκροταφεία τύμβων στην Πελοπόννησο της Εποχής του Χαλκού.

2006-2007

Ίρις Τζαχίλη

70

Ζαχαρόπουλος Ιωάννης

Οικιστικό δίκτυο στην Αργολίδα κατά την Υστεροελλαδική περίοδο.

2006-2007

Ίρις Τζαχίλη

71

Ιωαννίδου Παγώνα

Η οργάνωση των εργαστηρίων μεταλλοτεχνίας της Κρήτης στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.

2006-2007

Νίκος Σταμπολίδης

72

Κουσκουρίδα Γεωργία

Φοίνικες και Κρήτη στην πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.

2006-2007

Νίκος Σταμπολίδης

73

Λεμπιδάκη Καλλιόπη

Η εύθυνα και η δημοκρατία στην Αθήνα του 4ου αι. π.Χ. (400-322 π.Χ.).

2006-2007

'Αννα Μίσιου

74

Λιγκοβανλής Στέφανος

Υπαίθριοι χώροι χρήσης της Μέσης Παλαιολιθικής. Μορφο-τεχνολογική προσέγγιση της Μουστέριας λιθοτεχνίας από τον Παραπόταμο Θεσπρωτίας.

2006-2007

Νένα Γαλανίδου

75

Λόκου Ναταλία-Βασιλική

Διατροφικά είδη και τροφοπαρασκευαστικές πρακτικές. Ενδείξεις από τις εγκαταστάσεις της Νεολιθικής Περιόδου στο Αιγαίο.

2006-2007

Κατερίνα Κόπακα

76

Μανουσογιαννάκη Ευαγγελία

Οι θεές Δέντρα στην πρώιμη αρχαϊκή εικονογραφία.

2006-2007

Παυλίνα Καραναστάση

77

Μπιζάκη Βασιλική

Γεωπολιτική οργάνωση της κοιλάδας του Σπερχειού από τη Γεωμετρική έως τη Ρωμαϊκή Εποχή.

2006-2007

Νίκος Σταμπολίδης

78

Σταυριανόπουλος Φώτης

Χαλκείς (χαλκουργοί) στο Αιγαίο της 2ης χιλιετίας π.Χ. Αρχαιολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες.

2006-2007

Κατερίνα Κόπακα

79

Σφακιανάκης Δημήτριος

Ουρανόθεν. Συγκλίσεις και αποκλίσεις στην ερμηνευτική των μινωικών ιερών κορυφής.

2006-2007

Ίρις Τζαχίλη

80

Χαιρετάκης Ιωάννης

Μόνιμες δομές και χρήσεις των ανοικτών χώρων στους αιγαιακούς οικισμούς της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού.

2006-2007

Κατερίνα Κόπακα

81

Χαντζή Ευσταθία

Αρχιτεκτονικές παραστάσεις στις τοιχογραφίες του Αιγαιακού χώρου. Ζητήματα απόδοσης "εξωτερικού" και εσωτερικού δομημένου χώρο.

2006-2007

Ίρις Τζαχίλη

82

Χατζηδοπαυλάκη Ελένη

Μελέτη αναθηματικών επιγραφών για την προσφορά ενδυμάτων σε θεότητες.

2006-2007

Νίκος Σταμπολίδης

83

Χατζιδάκη Μαρία

Παιδί και προϊστορία: παρουσίαση και χρήση του προϊστορικού παρελθόντος στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας.

2006-2007

Νένα Γαλανίδου

84

Καλογηροπούλου Ευανθία

Νησιωτικά νεολιθικά οικιστικά τοπία στο Αιγαίο και το προνεολιθικό τους παρελθόν. Οι περιπτώσεις των Κυκλάδων και των Σποράδων.

2007-2008

Κατερίνα Κόπακα

85

Κυριακάκη Μαρία

Ελληνιστική Κεραμική Κρήτης. Τοπική παραγωγή και ξένες επιδράσεις.

2007-2008

Νικόλαος Σταμπολίδης

86

Μαρινάκης Εμμανουήλ

Η κρητική νομισματοκοπία στα ρωμαϊκά χρόνια: 67 π.Χ.-160 μ.Χ.

2007-2008

Παυλίνα Καραναστάση

87

Μπολώτη Σταματία

Do-ra pe-re: Τελετουργική προσφορά αντικειμένων γοήτρου στο Αιγαίο της ύστερης Χαλκοκρατίας.

2007-2008

Ίρις Τζαχίλη

88

Παπαδάκη Χριστίνα

Αρχαιολογία της παιδικής ηλικίας: οι μαρτυρίες της Παλαιολιθικής εποχής.

2007-2008

Νένα Γαλανίδου

89

Παπαδημητρίου Δανιήλ

Η τέχνη στην υπηρεσία της προπαγάνδας: το πρότυπο του Μ. Αλεξάνδρου στη διακυβέρνηση του Αυγούστου.

2007-2008

Παυλίνα Καραναστάση

90

Σπυριδάκη Φωτεινή

Η κοινωνική σύνθεση των λαϊκών δικαστηρίων της Αθήνας στον τέταρτο αιώνα μέσα από τους ρητορικούς λόγους του Δημοσθένη και του Αισχίνη.

2007-2008

'Aννα Μίσιου

91

Τρίγκα Αικατερίνη

Μακεδονικοί τάφοι του ελλαδικού χώρου εκτός Μακεδονίας.

2007-2008

Νικόλαος Σταμπολίδης

92

Χαλκίτη Μαρία

Σχέσεις της Δωδεκανήσου με το υπόλοιπο Αιγαίο στην εποχή του Χαλκού.

2007-2008

Κατερίνα Κόπακα

93

Γιοκαριδάκη Μαρία

"Σημεία Κεραμέως" από το ιερό κορυφής του Βρύσινα.

2008-2009

Κατερίνα Κόπακα

94

Ζαμπανίνι(Zambanini) Μικέλα (Michela)

Οι αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί στο εσωτερικό της μινωικής κατοικίας κατά τη διάρκεια της ΥΜΙ περιόδου, στην Κρήτη.

2008-2009

Ίρις Τζαχίλη

95

Νικολοβιένη Γερασιμούλα-Ιωάννα

Αρχαιολογικά υφάσματα: από το αρχαιολογικό πεδίο στο μουσειακό χώρο.

2008-2009

Ίρις Τζαχίλη

96

Ντόβας Παναγιώτης

Η τοπογραφία των οικισμών και των νεκροταφείων της Εποχής του Χαλκού στην κεντρική Μακεδονία.

2008-2009

Ίρις Τζαχίλη

97

Τζιβάκης Αθανάσιος

Τα ιερά κορυφής της μινωικής Κρήτης μέσα στο οικιστικό πλέγμα.

2008-2009

Ίρις Τζαχίλη

98

Τζωράκης Γεώργιος

Οι σχέσεις της Κρήτης με τις Κυκλάδες κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

2008-2009

Ίρις Τζαχίλη

99

Τσαμπανάκη Αθηνά

Mινωικός κήπος. Ουτοπία ή πραγματικότητα; Η περίπτωση των αιγαιακών τοιχογραφιών.

2008-2009

Ίρις Τζαχίλη

100

Αναγνωστάκη Γεωργία

Έθιμα ταφής στην Κρήτη κατά τη ρωμαϊκή περίοδο

2009-2010

Παυλίνα Καραναστάση

101

Βασιλείου Σταματίνα

Ο Πεισίστρατος και η πολιτική για την κατάληψη της ανώτατης αρχής.

2009-2010

΄Αννα Μίσιου

102

Καραγιαννάκης Ευστράτιος

Κοινωνικές δομές στην Κρήτη κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

2009-2010

Ίρις Τζαχίλη

103

Κελαϊδή Μαρία

Συμβολή της τοπικής κρητικής εμπειρίας στις αρχαιολογικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.

2009-2010

Κατερίνα Κόπακα

104

Κλάδου Μαρία

Βοοειδή στην Κρήτη την εποχή του Χαλκού. Οικονομικές και συμβολικές διαστάσεις

2009-2010

Κατερίνα Κόπακα

105

Κοσμά Μαρία

Πήλινα τελετουργικά προσωπεία. Μια προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης.

2009-2010

Νικόλαος Σταμπολίδης

106

Κουτής Παναγιώτης

Τα αρχαία ελληνικά έπιπλα κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο.

2009-2010

Νικόλαος Σταμπολίδης

107

Κωστάντη Αικατερίνη

Παιδιά στο προϊστορικό Αιγαίο. Μαρτυρίες των ταφών της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο μυκηναϊκό ελλαδικό χώρο.

2009-2010

Ίρις Τζαχίλη

108

Παπαδάκης Νικόλαος

Η ερωτική βία στον Πλούταρχο ως μορφή πολιτικοκοινωνικής δράσης.

2009-2010

Αναστασία Σεργίδου

109

Πιτσικούλης Αντώνιος

Κατάληψη του χώρου στο νησί της Χίου κατά τους αρχαίους ιστορικούς χρόνους.

2009-2010

Νίκος Σταμπολίδης

110

Σβανά Ειρήνη

Η χωροταξική δομή των πόλεων της αρχαιότητας. Τα παραδείγματα της Σπάρτης και του ΄Αργους.

2009-2010

Θανάσης Καλπαξής

111

Σπηλιωτοπούλου Αλεξία

Λάρνακες Υστεροχαλκής ΙΙΙ  περιόδου στην Κρήτη. Αρχαιολογικές και κοινωνικές συνάφειες.

2009-2010

Ίρις Τζαχίλη

112 Αλεκτορίδου Ελένη

Η ταφική αρχιτεκτονική στην Κρήτη από την ύστερη εποχή του Χαλκού έως και την ανατολίζουσα περίοδο

2010-2011 Νίκος Σταμπολίδης
113 Διαλεκτού Βασιλεία

Θέσεις εύρεσης σφραγίδων και σφραγισμάτων και χρήση αυτών στην Ανατολική Κρήτη την εποχή του Χαλκού

2010-2011 Ίρις Τζαχίλη
114 Κοκορέλης Ιωάννης

Ταφικά έθιμα στην ελληνιστική Κρήτη

2010-2011 Παυλίνα Καραναστάση
115 Κουρσούμης Σωκράτης

Η λατρεία της Αρτέμιδος στην αρχαία Μεσσηνία μέσα από τις γραπτές πηγές και τα ανασκαφικά ευρήματα

2010-2011 Νίκος Σταμπολίδης
116 Κυρίμη Μαρία

Λατρευτικές κατασκευές στην Κρήτη στα πρώιμα ιστορικά χρόνια

2010-2011 Νίκος Σταμπολίδης
117 Μαυροειδόπουλος Μαυροειδής

Πρωτοελλαδική αρχιτεκτονική στον βορειοελλαδικό χώρο. Μορφές, κατασκευαστικές τεχνικές, υλικά

2010-2011 Ίρις Τζαχίλη
118 Μπίσιλα Παναγιώτα

Μικτές μορφές στη σφραγιδογλυφία της Κρήτης την Εποχή του Χαλκού

2010-2011 Κατερίνα Κόπακα
119 Παπακωνσταντίνου Νίκη

Μελέτη της Παλαιοδιατροφής από τα σκελετικά κατάλοιπα στο προϊστορικό Αιγαίο

2010-2011 Κατερίνα Κόπακα
120 Πογιατζή Ελένη

Κοινωνία και υλική παραγωγή στην Κύπρο της 2ης χιλιετίας: μια προσέγγιση από την πλευρά της νησιωτικής Αρχαιολογίας

2010-2011 Κατερίνα Κόπακα
121 Σκεπετζής Νεκτάριος

Ο ρόλος των μαντείων στα αποικιστικά ρεύματα

2010-2011 Αναστασία Σεργίδου
122 Φακάρου Γεωργία

Άνθρωποι και φυσικά τοπία στο Προϊστορικό Αιγαίο. Περιβαλλοντικές αρχαιολογικές επιγραφικές ενδείξεις

2010-2011 Κατερίνα Κόπακα
123 Φλεβάρη Λουκία

Η διαχείριση των απορριμμάτων στο Προϊστορικό Αιγαίο

2010-2011 Ίρις Τζαχίλη
124 Vidlickova Lucie

Hellenistic shipwrecks in Eastern Mediterranean (Ελληνιστικά ναυάγια της Ανατολικής Μεσογείου)

2011-2012 Παυλίνα Καραναστάση
125 Βλαχάκη Παναγιώτα

Η λογιστική στην Πτολεμαϊκή Αίγυπτο και η εφαρμογή της στα κτήματα της κώμης Φιλαδέλφειας (του Αρσινοΐτη νομού)

2011-2012 Κατερίνα Παναγοπούλου
126 Κορακιανίτης Κωνσταντίνος

Μελανόμορφη και Ερυθρόμορφη Κεραμική του 6ου και του 5ου αι. π.Χ. απο την Κρήτη. Ζητήματα ερμηνείας και έρευνας. Το παράδειγμα της Ελεύθερνας

2011-2012 Νίκος Σταμπολίδης
127 Κούππα Δέσπω

Η "βαρβαρότητα" και η έννοια του "Άλλου" στην Αρχαϊκή και Κλασική Ελλάδα. Η περίπτωση του Ιστορικού Ξενοφώντα

2011-2012 Αναστασία Σεργίδου
128 Λεγάκη Ειρήνη

Μνημειακή τοπογραφία της Νάξου και των Μικρών Ανατολικών Κυκλάδων την Εποχή του Χαλκού

2011-2012 Κατερίνα Κόπακα
129 Λιναρδάκης Ιωάννης

Οι ρητορικοί λόγοι στις "Ιστορίες" του Πολύβιου. Τρόποι πειθούς

2011-2012 Κατερίνα Παναγοπούλου
130 Μαυράκη-Μπαλάνου Μαρία

Η εικόνα της κατοίκησης στην Κρήτη από τη ρωμαϊκή κατάκτηση ως την ανατολή του Χριστιανισμού. Η σημασία των οικιστικών επιλογών και τα χαρακτηριστικά στοιχεία μιας νέας εποχής

2011-2012 Παυλίνα Καραναστάση
131 Μπάμπη Χριστίνα

Στοιχεία κοινωνικών δομών στη ΝΑ Πελοπόννησο (νομός Λακωνίας) κατά την Εποχή του Χαλκού

2011-2012 Ίρις Τζαχίλη
132 Ρούσσου Μαρία

Νεοανακτορικά κωνικά κύπελλα: η περίπτωση του Ιερού Κορυφής Βρύσινα

2011-2012 Ίρις Τζαχίλη
133 Τσακανίκου Παναγιώτα

Η έξοδος των Homo από την Αφρική και ο αποικισμός της Ευρασίας: το χρονικό, οι διαδρομές και το πολιτισμικό υπόβαθρο των πρώτων "μεταναστεύσεων"

2011-2012 Νένα Γαλανίδου
134 Βελεγράκη Μαρίνα

Η Κρήτη στον ευρύτερο αιγαιακό χώρο στην Τελική Νεολιθική περίοδο και την Πρωτομινωική Ι. Όψεις της υλικής παραγωγής

2012-2013 Κατερίνα Κόπακα
135 Δουλκερίδου Σοφία

Η λιθοτεχνία λαξευμένου λίθου του λιμναίου οικισμού Δισπηλιού Καστοριάς. Η τομή 4β

2012-2013 Νένα Γαλανίδου
136 Κουγιτάκη Καλλιόπη

Ηθελημένες τροποποιήσεις στο ανθρώπινο δέρμα. Δερματοστιξία, σκαριφισμός και βάψιμο στο Προϊστορικό Αιγαίο και σε εθνογραφικές πηγές

2012-2013 Κατερίνα Κόπακα
137 Κριαράκη Μαρία

Η εικαστική αποτύπωση του θανάτου και του πένθους στον αιγαιακό χώρο στην ύστερη εποχή του χαλκού

2012-2013 Ίρις Τζαχίλη
138 Μουστακάκη Μαρία

Η Γοργονική μορφή στην αρχαϊκή τέχνη

2012-2013 Παυλίνα Καραναστάση
139 Μπαρμπαντωνάκη Αικατερίνη

Τα κοσμήματα της Εποχής του Χαλκού στην Πελοπόννησο. Σύμβολα εξουσίας ή μέσα καλλωπισμού;

2012-2013 Ίρις Τζαχίλη
140 Παπαγιάννης Αριστείδης

Κτηνοτροφικές πρακτικές στον προϊστορικό και τον παραδοσιακό ελλαδικό χώρο

2012-2013 Κατερίνα Κόπακα
141 Παππάς Ιωάννης

Χώροι όπτησης κεραμεικής και όψεις της τέχνης του κεραμέα στην Κρήτη της Εποχής του Χαλκού

2012-2013 Κατερίνα Κόπακα
142 Περράκη Θεοδώρα

Οι λύχνοι "κρητικού τύπου" από την αρχαία Απτέρα

2012-2013 Παυλίνα Καραναστάση
143 Πυλαρινού Δήμητρα

Τα χερσαία θηλαστικά στη Μινωική και Μυκηναϊκή εικονογραφία: προς μία σημειολογική προσέγγιση

2012-2013 Κατερίνα Κόπακα
144 Βρεττάκος Αλέξανδρος

Πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην ελληνιστική Σπάρτη (3ος-1ος αιώνας)

2013-2014 Κατερίνα Παναγοπούλου
145 Γιοματάρης Εμμανουήλ

Η Αθήνα και η καταστροφή της από τον Σύλλα. Μύθοι και πραγματικότητες (Διαδρομή στην Αθήνα της Ύστερης Ελληνιστικής περιόδου)

2013-2014 Νίκος Σταμπολίδης
146 Λιόλιου Αθηνά

Προκερματικές μονάδες στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (11ος-6ος αιώνας π.Χ.): η περίπτωση της Κρήτης

2013-2014 Νίκος Σταμπολίδης
147 Παπουτσάκη Μυρτώ

Οι απεικονίσεις των κοσμημάτων στις τοιχογραφίες της Ύστερης Εποχής του Χαλκού

2013-2014 Ίρις Τζαχίλη
148

Σπανοδήμος Χρήστος

Αστικές οχυρώσεις στη Θεσπρωτία: συμβολή στη μελέτη της οχυρωματικής της αρχαίας Ηπείρου 2013-2014 Παυλίνα Καραναστάση
149 Στάικου Παρασκευή

Λίθινες αιχμές στην Προϊστορική Ελλάδα: Μια διαχρονική προσέγγιση στην τεχνολογία και τυπολογία τους

2013-2014 Νένα Γαλανίδου
150 Andonova Mila Ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις αρχαιοπεριβαλλοντικών δεδομένων σε ανασκαφικές συνάφειες. Το παράδειγμα των φυτικών καταλοίπων από το κτήριο της Εποχής του Χαλκού στα Καταλύματα Γαύδου [ανασκαφή 2006-2011] 2014-2015 Κατερίνα Κόπακα
151 Βογιατζής Μιχαήλ Αρωματικά και θεραπευτικά φυτά στα τεκμήρια της Γραμμικής Β 2014-2015 Κατερίνα Κόπακα
152 Βρατσάλης-Παντελαίος Αντώνιος Μινωικός πολιτισμός, ένα unicum; Πιθανά και απίθανα ερμηνευτικά πρότυπα για τις κρητικές κοινωνίες της Εποχής του Χαλκού 2014-2015 Κατερίνα Κόπακα
153 Ευαγγελινάκη Μαριάνθη Αναζητώντας το παιδί: Μεσολιθικές και επιπαλαιολιθικές παιδικές ταφές στον ελλαδικό και συροπαλαιστινιακό χώρο 2014-2015 Νένα Γαλανίδου
154 Κεκές Χρήστος Σύγκριση των ανθρώπινων μορφών μεταξύ αιγυπτιακών και αιγαιακών τοιχογραφιών (16ος-13ος αι. π.Χ.) με έμφαση στις στάσεις και τις κινήσεις του σώματος 2014-2015 Ίρις Τζαχίλη
155 Μαυρίκου Ευαγγελία Στα ίχνη του συμποσίου: συμποτικές και συνδειπνικές πρακτικές κατά την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου 2014-2015 Νίκος Σταμπολίδης
156 Πάλλη Ευαγγελία Ταφικά έθιμα και τελετουργίες από την Κεντρική και Ανατολική Κρήτη (11ος έως και τέλος 7ου αι π.Χ.) 2014-2015 Νίκος Σταμπολίδης
157 Σεψά Ουρανία Εποικισμός οριακών περιοχών σε νησιωτικά περιβάλλοντα του Νότιου Αιγαίου στη Νεότερη και Τελική Νεολιθική περίοδο. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη 2014-2015 Κατερίνα Κόπακα
158 Συρίγου Μαρία Η οργάνωση της τεχνολογίας του οψιανού κατά την Πρωτοελλαδική εποχή και οι Λιθοτεχνίες από το Έλος Σχινιά και το Λιμάνι Πασά στην Αττική 2014-2015 Νένα Γαλανίδου
159 Γιαννακόπουλος Γεώργιος Κεγχρεές. Η κεραμική της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου από το νεκροταφείο του ανατολικού λιμένος της Κορίνθου 2015-2016 Παυλίνα Καραναστάση
160 Ζερβουδάκης Παναγιώτης Η Κρήτη στο σταυροδρόμι Ευρασίας και Αφρικής. Μια συγκριτική προσέγγιση των ευρημάτων του Πλειστοκαίνου 2015-2016 Νένα Γαλανίδου
161 Λαζάρ Δήμητρα Αγγεία και σκεύη για τη φωτιά στη Νότια Κρήτη, την Εποχή του Χαλκού. Είδη, χωρική κατανομή και αρχαιολογική συνάφεια στο ΠΜ ΙΙ Μύρτο Φούρνου Κορυφή και τον ΜΜ-ΥΜ Κομμό 2015-2016 Κατερίνα Κόπακα
162 Λογοθέτη Αικατερίνη Ερωτικοί κατάδεσμοι και καταδεσμικά ειδώλια 2015-2016 Παυλίνα Καραναστάση
163 Τσιάκαλος Γεώργιος Αιτωλική Συμπολιτεία: εσωτερική οργάνωση και εξωτερική πολιτική (3ος-2ος αιώνας π.Χ.) 2015-2016 Κατερίνα Παναγοπούλου
164 Φιλιππίδου Ευτυχία Τα χρηστικά αντικείμενα και τα αθύρματα της παιδικής ηλικίας από τον ύστερο 7ο αιώνα έως τον ύστερο 4ο αιώνα π.Χ. 2015-2016 Παυλίνα Καραναστάση
165 Αρταβάνη Ιουλία Τα Ρωμαϊκά Λουτρά στα αστικά κέντρα της Πελοποννήσου 2016-2017 Παυλίνα Καραναστάση
166 Βρεττού Ειρήνη Συμβολή στη μελέτη των αρχαίων θεατρικών εισιτηρίων 2016-2017 Παυλίνα Καραναστάση
167 Γεωργιάδου Γεωργία Πήλινα ειδώλια ένθρονων γυναικείων μορφών από το Λειβήθριο άντρο του Ελικώνα στη Βοιωτία 2016-2017 Παυλίνα Καραναστάση
168 Ζερβάκη Ελένη Η αρχαιολογία των τελευταίων Νεάντερταλ και οι θεωρίες για την εξαφάνιση του είδους 2016-2017 Νένα Γαλανίδου
169 Λιανός Θεμιστοκλής Εύπτερος Όρνις: Πτηνόμορφοι ασκοί από την Κρήτη κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου 2016-2017 Νίκος Σταμπολίδης
170 Λιάρος Νικόλαος Παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής αγγείων χωρίς ταχύστροφο τροχό στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή του. Μια εθνοαρχαιολογική συμβολή στην κατανόηση της προϊστορικής χειροποίητης κεραμικής 2016-2017 Κατερίνα Κόπακα
171 Παπακώστα Δήμητρα Το θεατρικό οικοδόμημα στην αρχαία Ήπειρο από τους κλασικούς μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Συμβολή στη μελέτη της αρχιτεκτονικής της περιοχής 2016-2017 Παυλίνα Καραναστάση
172 Παπιομύτογλου Απόστολος Η υπερπόντια εξάπλωση της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου: η περίπτωση της Κρήτης 2016-2017 Κατερίνα Παναγοπούλου
173 Πασιά Αντωνία Η διακίνηση της εμπορευματικής δουλείας κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή 2016-2017 Κώστας Βλασόπουλος
174 Στεφανάκος Κωνσταντίνος Τελετουργικές παραστάσεις σε Αιγαιακά σφραγιστικά δαχτυλίδια της Εποχής του Χαλκού 2016-2017 Κατερίνα Κόπακα
175 Ασκοξυλάκης Εμμανουήλ-Φώτιος Η κοινωνία, η γνώση και η εκπαίδευση κατά τη Β' σοφιστική περίοδο υπό το πρίσμα του έργου "Εικόνες" του Φιλοστράτου του Πρεσβυτέρου 2017-2018 Κώστας Βλασόπουλος
176 Ζουριδάκη Μαρία Οι λεπίδες ως υπόβαθρα και ως εργαλεία: τεχνολογία παραγωγής και χρήση τους στην προϊστορική Ελλάδα 2017-2018 Νένα Γαλανίδου
177 Καπράνος Επαμεινώνδας Άνθρωπος και Τοπίο στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου την Προϊστορική περίοδο έως και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Κατοίκηση, λατρεία, θάνατος και η σημασία του γεωγραφικού ανάγλυφου 2017-2018 Κατερίνα Κόπακα
178 Καραγιαννόπουλος Χρήστος Υπαίθριοι χώροι στη μινωική Κρήτη. Μαρτυρίες από τους οικισμούς της Παλαιοανακτορικής και της Νεοανακτορικής περιόδου 2017-2018 Κατερίνα Κόπακα
179 Μαραγκουδάκης Νικόλαος Η χάλκινη "ασπίδα" της Ελεύθερνας και οι ασπίδες του Ιδαίου Άνδρου 2017-2018 Νίκος Σταμπολίδης
180 Μαρκάκη Δέσποινα Damnatio memoriae. Η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων στην Ελλάδα - Το παράδειγμα της αρχαιοκαπηλικής δραστηριότητας στην Κρήτη 2017-2018 Κατερίνα Κόπακα
181 Μπέκα Γεωργία Καταγωγή και εξέλιξη του ανθρώπου και τοπική ταυτότητα. Η συμβολή της Παλαιολιθικής αρχαιολογίας 2017-2018 Νένα Γαλανίδου
182 Παγώνης Νικόλαος Η Μεγάλη Ιουδαϊκή Εξέγερση του 66-70 μ.Χ. και ο Φλάβιος Ιώσηπος 2017-2018 Κατερίνα Παναγοπούλου
183 Πανταγιά Ευαγγελία-Σπυριδούλα Η πρακτική της πιθοταφής στην Κρήτη, το υπόλοιπο Αιγαίο και την Ανατολία την Εποχή του Χαλκού 2017-2018 Κατερίνα Κόπακα
184 Τζιράκης Στυλιανός Το φίδι στην τέχνη της Ανατολικής Μεσογείου την Εποχή του Χαλκού. Η περίπτωση της Κρήτης 2017-2018 Κατερίνα Κόπακα
2010-2011