skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Διδάκτορες Αρχαιολογίας

α/α

Ονοματεπώνυμο Θέμα Ημερομηνία κρίσης της Διατριβής Υπεύθυνος Καθηγητής

1

Τσαγράκης Άγγελος

Συγκριτική εξέταση των φορολογικών και διοικητικών δεδομένων των μυκηναϊκών ανακτορικών κέντρων Κνωσού, Πύλου, Θήβας και Μυκηνών, όπως αυτή προκύπτει από τη μελέτη των αρχείων γραμμικής Β των ανακτόρων αυτών

27/1/2010

Ίρις Τζαχίλη

2

Λίπα Βασιλική

Μορφές εγκατάστασης στον αγροτικό χώρο στην Κρήτη την εποχή του Χαλκού. Αρχαιολογική, εθνοαρχαιολογική προσέγγιση και εφαρμογές νέων τεχνολογιών

8/2/2010

Κατερίνα Κόπακα

3 Μουλλού Θεοδώρα

Ο τεχνητός φωτισμός στην αρχαία Ελλάδα

18/6/2010 Νικόλας Φαράκλας
4 Οικονόμου Σταυρούλα

Ταφές πεσόντων: Πολυάνδρεια, Κενοτάφια και Ηρώα από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως και τους Κλασικούς Χρόνους

15/6/2012 Νικόλαος Σταμπολίδης
5 Χατζηνικόλα Τσαμπίκα

Η απεικόνιση της θεάς Εκάτης στην πλαστική και η λατρεία της στη Ρόδο και την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου

15/6/2012 Νικόλαος Σταμπολίδης
6 Μπέκμανν Ζαμπίνε

Domesticating Mountains in middle Bronze Age Crete: Minoan Agricultural Landscaping in the Agios Nikolaos Region (Εξημερώνοντας τα Κρητικά  όρη στη Μέση Εποχή του Χαλκού: Η Μινωική διαμόρφωση του Τοπίου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου)

20/9/2012 Κατερίνα Κόπακα
7 Λιγκοβανλής Στέφανος

Ανθρώπινη δραστηριότητα και τεχνολογική συμπεριφορά κατά τη Μέση και την Ανώτερη Παλαιολιθική εποχή στη βορειοδυτική Ελλάδα: οι μαρτυρίες των λιθοτεχνιών λαξευμένου λίθου από το Μ. Καρβουνάρι, τα Μολόνδρα και το Ελευθεροχώρι 7

22/1/2014 Νένα Γαλανίδου
8 Βασιλείου-Δαμβέργης Αλέξανδρος-Νεκτάριος Η γεωπολιτική οργάνωση της αρχαίας Ευβοίας (1.050 π.Χ.-27 π.Χ.) 26/11/2014 Θανάσης Καλπαξής
9 Τζιλιγκάκη Ελένη Τα αρχαία λατομεία της Κρήτης 5/12/2014 Νικόλαος Σταμπολίδης
10 Βακιρτζή Σοφία Η νηματουργία στο Αιγαίο κατά την Εποχή του Χαλκού, μέσω της παρουσίας των σφονδυλιών στις αρχαιολογικές θέσεις: μελέτη της τυπολογίας, των λειτουργικών δυνατοτήτων και της διασποράς των εξαρτημάτων του αδραχτιού, που βρέθηκαν σε οικισμούς και νεκροταφεία 23/9/2015 Ίρις Τζαχίλη
11 Τσιβίκης Νικόλαος Ο βυζαντινός οικισμός της Μεσσήνης (300-800 μ.Χ.): Μετάβαση από την αρχαιότητα στον μεσαίωνα 30/3/2016 Όλγα Γκράτζιου

12

Μπολώτη Σταματία Υφάσματα και ενδύματα σε τελετουργίες της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στον Αιγαιακό χώρο. Λειτουργία και συμβολισμοί 21/9/2016 Ίρις Τζαχίλη
13 Κατόπη Σοφία Η βενετική Λότζια του Χάνδακα: η ιστορία του μνημείου από την ανέγερσή του έως σήμερα 27/9/2016 Όλγα Γκράτζιου
14 Βακονδίου Μαρία Λιθοξόοι και γλύπτες στη Βενετική Κρήτη 22/2/2018 Όλγα Γκράτζιου
15 Μαρινάκης Εμμανουήλ Θεοί και ήρωες στα νομίσματα της αρχαίας Κρήτης: Εικονογραφικά πρότυπα, συμβολισμοί, αγαλματικοί τύποι. 5ος αι.π.Χ-2ος αι. μ.Χ 23/2/2018 Παυλίνα Καραναστάση